Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.zzp-belasting.tips) zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Wij streven ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staan wij niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie en aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. De informatie op deze website is bedoeld om de gebruikers algemene informatie te verstrekken. Ondanks het feit dat al het mogelijke is gedaan om actuele en juiste informatie te verstrekken, kunnen fouten niet worden uitgesloten. De juridische/fiscale/boekhoudkundig informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch/fiscaal/boekhoudkundig advies. Aan de informatie kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor onjuistheden of omissies in de inhoud. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen aanbieder en de gebruiker van de website ontstaan. Voordat u daadwerkelijk besluiten neemt, dient u omtrent specifieke fiscale of andere kwesties bij een professionele adviseur die bekend is met uw specifieke feitelijke omstandigheden advies in te winnen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen op deze website zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat de Ondernemersunie daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Gratis tips om belasting te besparen

Je ontvangt na inschrijving geregeld belastingtips en je wordt op de hoogte gebracht van de nieuwste blogs.