nieuwe KOR vanaf 1 januari 2020

Kleine ondernemersregeling (KOR)

De kleine ondernemersregeling (KOR) is met ingang van 2020 veranderd. Kwam je als zzp’er voorheen in aanmerking voor vermindering of zelfs kwijtschelding van te betalen btw, in de nieuwe regeling is de btw-plicht komen te vervallen. Je doet ook geen btw aangifte meer. Dit betekent echter ook dat je de betaalde btw op zakelijke kosten en investeringen (de voorbelasting) niet meer kunt aftrekken.

De vrijstelling geldt als je omzet onder de € 20.000 blijft. De keuze om gebruikt te maken van de nieuwe KOR geldt voor minimaal 3 jaar óf tot je de omzet van € 20.000 overschrijdt. De KOR vraag je aan bij de Belastingdienst met behulp van het aanmeldformulier voor de nieuwe kleine ondernemersregeling.

Je komt in aanmerking voor de KOR als:

  • Je btw-ondernemer bent of wordt.
  • Je als ondernemer in Nederland bent gevestigd of een vaste vestiging hier hebt.
  • Je omzet niet hoger is dan € 20.000 per kalenderjaar.

In de oude regeling kon je tijdens het boekjaar of middels een suppletie gebruik maken van de KOR. Nu dien je dit al aan te geven voorafgaand aan het boekjaar waarin je voor het eerst gebruik wil maken van de regeling. Je deelname is voor een periode van minimaal 3 jaar. Zodra je omzet in één kalenderjaar boven de € 20.000 komt, vervalt de KOR echter en kan je 3 jaar lang niet meer meedoen.

Omzetprognose

In de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) gaat men uit van de nog te realiseren omzet. Deze omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per komend kalenderjaar. Ben je al ondernemer dan kan je voorgaande boekjaren gebruiken om een schatting van je omzet te maken. Startende ondernemers maken, mede op basis van hun ondernemingsplan en uurtarief, een omzetprognose.

Bij het bepalen van je omzet voor de KOR telt alleen je omzet uit Nederland mee. Omzet die belast is in andere landen (btw verlegd) dus niet. Inkopen, kosten en investeringen horen niet bij je omzet, ook niet als die bij jouw belast worden (btw verlegd, intracommunautaire verwerving). Raadpleeg bij twijfel je accountant of boekhouder en doe de check op de website van de Belastingdienst.

Wel of niet aanmelden

Om te bepalen of de nieuwe KOR interessant voor jou is moet je goed kijken naar je persoonlijke situatie als ondernemer. De omzetdrempel van € 20.000 per kalenderjaar is de basisvoorwaarde om gebruik te mogen maken van de nieuwe KOR. Andere factoren spelen echter een rol bij het bepalen of de regeling (fiscaal) gunstig voor je uitpakt. Hiervoor kijk je onder andere naar de volgende zaken:

  • Lever je aan consumenten of aan bedrijven en welk btw-tarief hanteer je?

Lever je producten / diensten aan consumenten dan is het mogelijk / makkelijker om je tarief wat voorheen inclusief btw was te handhaven en levert je zodoende meer omzet op. Hou wel goed in de gaten wat je concurrenten doen.

Lever je aan bedrijven dan is het lastiger om je tarief (voorheen met btw) te handhaven. Zij kunnen, op basis van jouw nieuwe factuur, nu geen btw meer als voorbelasting verrekenen met hun omzet (tenzij ook KOR-ondernemer of vrijgesteld / 0%). In feite word je dus duurder voor hen!

  • Hoeveel kosten maak je en welk btw tarief zit daar op?
  • Ga je (grote) investeringen doen?

Stelregels op basis van type klanten (B2B/B2C)

Ben je al ondernemer kijk dan in eerste instantie naar je btw-aangifte in het afgelopen jaren. Indien deze vergelijkbaar is met het komende boekjaar dan hebben we de volgende algemene stelregels:

  • Kreeg je btw terug en lever je aan consumenten en organisaties die geen btw verrekenen, is de nieuwe KOR financieel hoogstwaarschijnlijk niet interessant.
  • Betaalde je btw en lever je aan consumenten en organisaties die geen btw verrekenen, is de nieuwe KOR is financieel waarschijnlijk interessant.
  • Kreeg je btw terug en lever je aan bedrijven die btw afdragen, is de nieuwe KOR financieel hoogstwaarschijnlijk niet interessant.
  • Betaalde je btw en lever je aan bedrijven die btw afdragen, is de nieuwe KOR is financieel hoogstwaarschijnlijk niet interessant.

Startende ondernemers kunnen deze algemene stelregels ook toepassen maar dan op basis van een btw-prognose zonder cijfers uit het verleden. Kijk hier voor een aantal rekenvoorbeelden.

Conclusie

Neem geen overhaast besluit. Maak naast een omzetprognose ook een goede analyse van je te verwachte kosten / investeringen (op basis van historie en toekomst). Analyseer ook je klantenbestand en probeer in te schatten wat je mogelijkheden zijn m.b.t. je tarief/prijsstelling. Ook kan je bijvoorbeeld nog te maken krijgen met herziening van de btw: Heb je in de afgelopen 5 jaren btw op investeringen als voorheffing afgetrokken? Dan krijg je te maken met een herziening van de btw als de afgetrokken btw gedeeld door 5 jaren meer is dan € 500. Je moet dat bedrag aan btw dan terugbetalen. Voor investeringen in onroerend goed reken je met 10 jaren.

Gouden tips

Gratis tips om belasting te besparen

Je ontvangt na inschrijving geregeld belastingtips en je wordt op de hoogte gebracht van de nieuwste blogs.