Disclaimer

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.zzp-belasting.tips) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Glasbergen Belastingadvies streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Glasbergen Belastingadvies niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op deze website is bedoeld om de gebruikers algemene informatie te verstrekken. Ondanks het feit dat al het mogelijke is gedaan om actuele en juiste informatie te verstrekken, kunnen fouten niet worden uitgesloten. De juridische/fiscale/boekhoudkundig informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch/fiscaal/boekhoudkundig advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Glasbergen Belastingadvies aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor onjuistheden of omissies in de inhoud. Glasbergen Belastingadvies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Glasbergen Belastingadvies en de gebruiker van de website ontstaan. Voordat u daadwerkelijk besluiten neemt, dient u omtrent specifieke fiscale of andere kwesties bij Glasbergen Belastingadvies of bij een andere professionele adviseur die bekend is met uw specifieke feitelijke omstandigheden advies in te winnen.

E-mail

Glasbergen Belastingadvies garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Glasbergen Belastingadvies te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Glasbergen Belastingadvies heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Glasbergen Belastingadvies aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Glasbergen Belastingadvies zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Glasbergen Belastingadvies daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.