Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG).

Eenieder die binnen Glasbergen Belastingadvies werkzaam is, is verplicht zorgvuldig met persoonlijke gegevens van zowel collega’s, cliënten als van overige relaties om te gaan. Alle medewerk(st)ers worden menigmaal op deze privacy gewezen en hebben een geheimhoudingsverklaring in hun arbeidscontract. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn verstrekt door personen die onze website bezoeken. Indien u via deze website informatie vraagt, vragen wij naar uw naam, adres en enkele aanvullende gegevens. Het is mogelijk
dat u wordt benaderd om na te gaan of u de juiste informatie heeft ontvangen. Verkregen informatie worden in geen enkel geval aan derden verhuurd of verkocht.

Er wordt tijdens uw bezoek aan onze site gebruik gemaakt van cookies om u de door u gezochte informatie veilig te kunnen aanbieden en deze website technisch goed te
laten functioneren. Cookies worden niet gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen. Wij zijn geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van onze site.
De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening en marketingactiviteiten.

Glasbergen Belastingadvies hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact
met ons opnemen via onderstaand e-mailadres ronald@glasbergenbelastingadvies.nl.