wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en btw

Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en btw?

Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en voor de btw (omzetbelasting)? Door als ondernemer in de inkomstenbelasting te worden gezien kan het je gelijk een belastingvoordeel opleveren. Dit komt door de mkb-winstvrijstelling. Maar als je daarnaast aan het urencriterium voldoet kan het je ook nog meer belastingvoordeel opleveren voor de aangifte inkomstenbelasting (jaarlijkse belastingaangifte).

Voor de btw is het een ander verhaal. Het kan zijn dat je ondernemer bent voor de btw, maar (nog) niet voor de inkomstenbelasting. Doordat er andere (lagere) eisen zijn ben je al sneller ondernemer voor de btw dan voor de inkomstenbelasting. Als ondernemer voor de btw hoef je namelijk geen winst te behalen. In dit artikel zal ik meer uitleg geven over ondernemerschap voor de inkomstenbelasting en btw.

Voordelen om als ondernemer voor de inkomstenbelasting te kwalificeren

Alleen bij winst uit onderneming geniet je van de meeste aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling. Door te kwalificeren als winst uit onderneming en voldoen aan het urencriterium kan dit je duizenden euro’s aan belasting besparen. Wist je dat een (startende) zzp’er over 2021 tot een winst van € 30.439 geen inkomstenbelasting betaalt? Klik hier voor meer uitleg daarover.

Daarnaast kan je als ondernemer voor de inkomstenbelasting, veel kosten zakelijk in aftrek brengen. Klik hier voor meer informatie daarover.

zzp'er vergeet geen aftrekposten

Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting

Als je werkzaamheden als ondernemer voor de inkomstenbelasting worden gezien kan dit je belastingvoordeel opleveren. In ieder geval voor de mkb winstvrijstelling van 14%.  Reden genoeg om te onderzoeken of jouw werkzaamheden als ondernemer worden gezien.

• Uitgangspunt

De bedrijfseconomie en jurisprudentie (uitspraken van rechters) gaan uit van de volgende definitie: duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, waarmee beoogd wordt om door middel van deelname aan het economisch verkeer winst te behalen. De winst is ook redelijkerwijs te verwachten.

• Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid

Met duurzame organisatie van kapitaal en arbeid wordt bedoelt dat je de ruimte hebt om investeringen te doen en dat je arbeid verricht.

• Deelname aan het economische verkeer

Met dat het beoogd wordt om door middel van deelname aan het economisch verkeer winst wordt behaald wordt bedoelt dat je in concurrentie treedt met anderen en dat je voornemens bent winst te behalen. Dus geen liefdadigheidsinstelling.

winst te verwachten zzp-belastingtips

• Winst is te verwachten

Daarnaast is het noodzakelijk dat de winst ook redelijkerwijs is te verwachten. Natuurlijk maken de meeste starters niet gelijk winst, maar het moet wel in de toekomst te verwachten zijn. Dit kan door een businessplan te schrijven, door marketing op orde te brengen etc. De Belastingdienst geeft je hier ook meestal de tijd voor, maar je moet wel een (realistisch) plan hebben om winst te behalen.

Welke omstandigheden kijkt de Belastingdienst naar om je als ondernemer te kwalificeren?

Om te bepalen of je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, kijkt de Belastingdienst naar verschillende omstandigheden. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

 • zelfstandigheid
 • omvang van de activiteiten
 • risico’s op debiteuren, voorraden en bedrijfsmiddelen
 • continuïteit
 • winstdoel
 • ruime kring van afnemers
 • vervangbaarheid

Hierbij is het niet verplicht om aan alle eisen te voldoen. Het gaat om het geheel. Met andere woorden, of er kijkend naar alle omstandigheden in voldoende mate sprake is van een onderneming.

Ben jij ondernemer voor de Belastingdienst, dat is het verstandig om professionele boekhoudsoftware te gebruiken. het bespaart je veel tijd en moeite en voorkomt dat je fiscale voordelen laat liggen. Hieronder vind je een selectie van boekhoudpakketten voor professioneel gebruik.

 

Drie categorieën voor de aangifte inkomstenbelasting

Bij het opstellen van je aangifte inkomstenbelasting (ook wel genoemd belastingaangifte) is het belangrijk te weten onder welke categorie je werkzaamheden als zzp’er vallen. Hierbij wordt gekeken naar de omstandigheden van de activiteiten die je in het kader van je ‘onderneming’ verricht.

De belastingwetgeving hanteert drie categorieën, deze zijn:

 • Hobby
 • Resultaat uit overige werkzaamheden
 • Winst uit onderneming (ondernemer voor de inkomstenbelasting)

Alleen bij winst uit onderneming geniet je van de meeste aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling. Door te kwalificeren als winst uit onderneming en voldoen aan het urencriterium kan dit je duizenden euro’s aan belasting besparen. Wist je dat een (startende) zzp’er over 2021 tot een winst van € 30.439 geen inkomstenbelasting betaalt?

Het hangt dus af van de omstandigheden van je activiteiten of je als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt gezien of niet. Het is geen zwart wit verhaal, maar er moet goed gekeken worden naar welke activiteiten je uitvoert.

In de volgende alinea’s leg ik meer uit tussen het verschil tussen de drie categorieën. Ook geef ik een opsomming van de zes grootste misverstanden van ondernemerschap (bron: Belastingdienst). Tot slot geef ik een tip over de ondernemerscheck op de site van de Belastingdienst.

• Hobby

Als je werkzaamheden als hobby worden aangemerkt dan hoef je het niet op te geven in je aangifte inkomstenbelasting. Dan ontvang je alleen een vergoeding voor je gemaakte onkosten. Het is niet te verwachten dat je daar (op termijn) winst uit gaat halen. En wellicht stop je er meer geld in dan dat je er uit krijgt. Dat noemt de Belastingdienst dan hobby.

• Resultaat uit overige werkzaamheden

Dit zijn werkzaamheden die niet als hobby en ook niet als winst uit onderneming kwalificeren. Het gaat om inkomsten, die je behaalt met ‘het verrichten van enige vorm van arbeid in het economische verkeer, dat is gericht op het behalen van een geldelijk voordeel en niet is aan te merken als winst uit onderneming’. Een hele volzin en een ruim begrip. Het wordt bepaald door de feitelijke omstandigheden van jezelf en je bedrijf. Er wordt gekeken of de organisatie van arbeid en kapitaal duurzaam is. Voorbeelden van resultaat uit overige werkzaamheden zijn bijvoorbeeld freelancers (die niet fulltime werken).

Voorbeelden resultaat uit overige werkzaamheden

Een paar voorbeelden

 • bijverdiensten met klussen
 • honoraria, die je ontvangt voor het schrijven van stukken of het verzorgen van lezingen etc.
 • inkomsten, die je krijgt uit het geven van lessen en/of trainingen.
 • inkomsten uit een PGB (persoonsgebonden Budget)

• Winst uit onderneming (ondernemer voor de inkomstenbelasting)

Om je werkzaamheden als winst uit onderneming (ondernemer voor de inkomstenbelasting) te laten kwalificeren kijkt de Belastingdienst naar de omstandigheden. De Belastingdienst kijkt naar onder andere de volgende criteria:

 • Hoeveel klanten heb je? Wanneer je meerdere klanten hebt, neemt jouw afhankelijkheid van een of enkele klanten af en neemt jouw zelfstandigheid toe.
 • Hoeveel omzet/winst maak je? Als je alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat je winst gaat maken. Er is dan meestal geen sprake van een onderneming.
 • Hoe maak je je onderneming bekend naar buiten? Om ondernemer te zijn, moet je jezelf voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.
 • Hoe zelfstandig is je onderneming? Als anderen bepalen hoe je jouw onderneming moet inrichten en hoe je jouw werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.
 • Hoeveel tijd besteedt je aan je onderneming? Als je erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming.
 • Investeer je? Je hebt meestal een (start)bedrag nodig om te investeren in bijvoorbeeld reclame. Voldoende financiële buffer om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijst erop dat je mogelijk een onderneming hebt.​
 • Loop je ‘ondernemersrisico’? Bestaat er een kans dat jouw opdrachtgevers niet betalen? Loop je ‘ondernemersrisico’, dan heb je waarschijnlijk een onderneming.
 • Ben je aansprakelijk voor de schulden van jouw onderneming? Als je aansprakelijk bent voor de schulden van jouw onderneming, dan ben je mogelijk ondernemer.

De zes grootste misverstanden over ondernemer voor de inkomstenbelasting 

De Belastingdienst heeft de zes grootste misverstanden op een rij gezet:

 • Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dat klopt niet. De inschrijving bij de KvK maakt een persoon ondernemer voor het Handelsregister, niet automatisch voor de inkomstenbelasting.
 • Ik moet btw-aangifte doen. Dus ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dat iemand btw-aangifte doet en omzetbelasting betaalt, betekent niet automatisch dat diegene ondernemer is voor de inkomstenbelasting.
 • Ik heb meerdere opdrachtgevers. Dus ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting. Het aantal opdrachtgevers speelt wel mee. Maar of iemand ondernemer is voor de inkomstenbelasting hangt af van meer factoren. Zo is bijvoorbeeld ook van belang of de ondernemer zelfstandig is. Of je ondernemersrisico loopt en of er continuïteit in je bedrijf zit.
 • Ik besteed 1.225 uur per kalenderjaar aan mijn bedrijf. Dus ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting. Die 1.225 uur per kalenderjaar (het urencriterium) is een voorwaarde voor onder andere zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Om voor deze en andere aftrekposten in aanmerking te komen, moet iemand ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Of dat zo is, hangt niet af van die 1.225 uur maar van de totale situatie.
 • De Belastingdienst controleert mijn aangifte toch niet. De Belastingdienst controleert niet ieder jaar alle 1,2 miljoen ondernemers van Nederland. Dat vindt de dienst ook niet nodig, want in de meeste gevallen is de aangifte goed ingevuld. Maar ze controleren wel degelijk, benadrukken ze.
 • Als ondernemer kan ik bedrijfsverliezen altijd aftrekken van mijn inkomen. Iemand die net gestart is met een bedrijf, draait mogelijk eerst verlies. Die (aanloop)verliezen zijn aftrekbaar van het inkomen. Maar: alleen als de ondernemer met het bedrijf uiteindelijk wel uitzicht heeft op winst.

Doe de ondernemerscheck van de Belastingdienst

Omdat veel zzp’ers zich afvragen in welke categorie hun werkzaamheden vallen heeft de Belastingdienst een ondernemerscheck ontworpen. Dit is een eenvoudige checklist die je online op de website van de Belastingdienst kan invullen. Deze is hier te vinden.

Wanneer ben je ondernemer voor de btw

Je bent ondernemer voor de btw als je met btw belaste prestaties verricht. Dat wil zeggen dat je diensten verricht of goederen levert die niet zijn vrijgesteld van de btw (omzetbelasting). Er zijn namelijk ook prestaties vrijgesteld. Denk aan de zorg en in bepaalde gevallen ook het onderwijs.

Voor de bepaling of je ondernemer bent voor de btw is het niet van belang of je winst maakt of de verwachting is dat je winst zal maken. Het gaat puur om de prestatie die je verricht. Het kan dus zo zijn dat je voor de btw wel als ondernemer wordt gezien en btw aangifte moet doen. Maar voor de inkomstenbelasting niet als ondernemer wordt gezien.

Na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel beoordeelt de Belastingdienst vaak aan de hand van de ingevulde gegevens of je btw-plichtig bent of niet. Dat wil zeggen of je uitgenodigd wordt om btw aangifte te doen of niet. Als je wordt uitgenodigd moet je over de ‘belaste prestaties’ btw gaan rekenen naar je klanten/opdrachtgevers. Dan haal je daar de vooraftrek van je betaalde btw over kosten vanaf en dan heb je je af te dragen btw aan de Belastingdienst. Hierbij kan het zijn dat je minder dan € 1.883 aan btw hoeft te betalen in een jaar, dan heb je recht op de kleine ondernemersregeling. Dan hoef je een deel niet aan de Belastingdienst te betalen.

kleine ondernemersregeling hoe werkt dat?

Wanneer ben je ondernemer, tips van de Kamer van Koophandel

Zie ook de tips en uitleg van de Kamer van Koophandel. Op de website van de Kamer van Koophandel staan een aantal tips en voorbeelden van wel en geen ondernemer. Klik hier voor meer informatie.

Let op ondernemerschap kan veranderen bij vermeerdering of vermindering van activiteiten

Als je in ene meer of minder werkzaamheden gaat verrichten, dan kan het zijn dat je activiteiten onder een andere categorie worden ingedeeld. De beoordeling is continue. Niet alleen bij de start van je activiteiten.

Wil je meer belastingtips?

Wil je nog meer tips en uitleg over hoe je als zzp’er je cijfers op orde hebt? Daarmee kan je ook belasting besparen! Klik dan op één van de volgende categorieën voor meer informatie.

Klik hier voor meer informatie over de vijf belangrijkste aftrekposten voor de zzp.

Kan ik je ergens bij helpen?

Wil je graag deskundig persoonlijk advies van een belastingadviseur? Neem vrijblijvend contact met me op.

Gratis tips om belasting te besparen

Je ontvangt na inschrijving geregeld belastingtips en je wordt op de hoogte gebracht van de nieuwste blogs.