simpele uitleg zelf belastingaangifte 2019 doen

In drie stappen simpel uitgelegd hoe je zelf belastingaangifte 2021 kan doen

Als zelfstandige ondernemer (zzp) moet je over je resultaat uit je onderneming voor 1 mei 2022 belastingaangifte 2021 doen. Dit doe je jaarlijks. In dit artikel leg ik je graag uit hoe je als zzp’er in drie stappen zelf belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021) kan doen. En waar je op moet letten. Daarnaast geef ik tips hoe je belasting kan besparen.

In drie stappen zelf belastingaangifte 2021 doen

Je belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021) voor een zelfstandige ondernemer lijkt moeilijker dan het is. Als je weet hoe het werkt is het voor de meesten wel te doen dit zelf te doen. In drie stappen leg ik het je eenvoudig uit.

 1. Verzamel de juiste gegevens voor je belastingaangifte 2021
 2. Bepaal je aftrekposten
 3. Vul de overige benodigde gegevens in

Hierbij is het wel van belang of je activiteiten als winst uit onderneming worden gezien of als resultaat uit overige werkzaamheden. Voordat ik alles van de drie stappen uitleg ga ik eerst in op de verschillen tussen winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden.

Belastingaangifte 2021: winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden?

Het is de vraag hoe je je activiteiten in je belastingaangifte 2021 moet invullen. Je zelfstandige werkzaamheden kunnen door de Belastingdienst gezien worden als:

 • winst uit onderneming
 • resultaat uit overige werkzaamheden
 • hobby

Elke categorie moet in de belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021) anders worden aangegeven. Hierdoor is het van belang te weten hoe jouw werkzaamheden worden gekwalificeerd.

In je belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021) geef je de resultaten als winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden in een ander gedeelte van de aangifte inkomstenbelasting aan. Voor winst- uit onderneming moet je veel meer vragen beantwoorden en gegevens invullen, dan bij resultaat uit overige werkzaamheden. Als je werkzaamheden als hobby worden gezien hoef je zelfs niets aan te geven in je belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021). Wil je meer informatie over de verschillen tussen deze categorieën? En wil je beoordelen waar jouw werkzaamheden onder vallen? Dan verwijs ik je graag naar het artikel ‘Ondernemer voor de inkomstenbelasting en btw’.

Toename of afname van activiteiten

Op basis van hoe je activiteiten door de Belastingdienst worden gekwalificeerd, ontvang je een uitnodiging om belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021) te doen. Je kan een uitnodiging krijgen om je resultaat als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden aan te geven. Het kan ook zijn dat je aanvankelijk een uitnodiging krijgt om je belastingaangifte 2021 als resultaat uit overige werkzaamheden in te vullen. Maar dat de omstandigheden dusdanig zijn veranderd dat deze activiteiten als winst uit onderneming gekwalificeerd kunnen worden. Wil je alsnog een uitnodiging voor een winst uit onderneming aangifte krijgen? Dan dien je contact op te nemen met de Belastingdienst of met een boekhouder of belastingadviseur die dit voor je regelt.

In het vervolg van dit artikel ga ik uit dat je werkzaamheden als winst uit onderneming worden gekwalificeerd.

Belastingaangifte 2021 – Stap 1:
verzamel de benodigde gegevens

Allereerst moet je de benodigde gegevens voor je belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021) verzamelen. Als het goed is heb je die in de loop van het jaar al bij elkaar opgeborgen of in een boekhoudpakket verwerkt. Dan moet het niet te moeilijk zijn alles bij elkaar te zoeken. Indien je nog niet gekozen hebt voor een online boekhoudpakket, kun je hieronder de meest gangbare online boekhoudpakketten vergelijken.

 

Wat heb je nodig voor je belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021)

Als je zelf je belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021) verricht doe je dit door naar het speciale inloggedeelte voor ondernemers op de website van de Belastingdienst te gaan. Je dient hiervoor als ondernemer te zijn gekwalificeerd, zie vorige paragraaf voor meer informatie. Ben je niet als ondernemer gekwalificeerd? Dan staat er geen belastingaangifte 2021(aangifte inkomstenbelasting 2021) voor je klaar.

De belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021) bestaat uit twee aparte onderdelen. Namelijk de gegevens die iemand in loondienst met een eigen woning ook zou invullen zoals hypotheekrenteaftrek, spaargeld etc. Deze gegevens zijn veelal bij de Belastingdienst bekend. Die staan meestal al in de voor ingevulde aangiftegegevens, waar de Belastingdienst je een overzicht van verstrekt. Wil je een indicatie of je alle gegevens bij elkaar hebt voor je belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021)? Bekijk dan de checklist belastingaangifte 2021. Dit is een overzicht die Belastingadviseurs van het Register Belastingadviseurs verstrekken aan de klanten waar zij belastingaangifte (aangifte inkomstenbelasting) voor verrichten. Dit gaat dus om alle benodigde gegevens, uitgezonderd de gegevens voor je onderneming.

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar voor je belastingaangifte 2021

Premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar voor de belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021). Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten, dan vallen de kosten (premie) ook onder deze gegevens. Die geef je niet op bij je onderneming.

Pensioen voor zzp aftrekbaar voor je belastingaangifte 2021

Ditzelfde geldt voor bedragen die je apart hebt betaald voor je pensioen. Ook als zzp’er moet je aan je pensioen denken. Dit kan door een bedrag via de oudedagsreserve te reserveren of pensioen te sparen via banksparen of lijfrente. De betaalde premie is aftrekbaar bij je belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021). Mits je voldoende jaarruimte hebt. De betaalde premie breng je niet in mindering op je onderneming, tenzij je kiest voor een dotatie oudedagsreserve of je kiest om deze premie in mindering te brengen op je oudedagsreserve. Als je niet weet hoeveel jaarruimte je hebt, dan adviseer ik je contact op te nemen met een boekhouder of belastingadviseur. Hij of zij kan je goed adviseren over de ruimte die je hebt. Daarna kan je zelf keuzes maken hoe je voor je pensioen gaat sparen.

Naast de gegevens als hypotheekrenteaftrek en spaargelden, dien je dus ook als zzp gegevens over je onderneming aan te geven. Dit bestaat voornamelijk uit gegevens voor je winst- en verliesrekening en balans. Hier zal ik in het vervolg van dit artikel verder op in gaan.

Winst- en verliesrekening invullen bij je belastingaangifte 2021

Voor je belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021) moet je een winst- en verliesrekening opstellen. Dit houdt in dat je je omzet en kosten over een boekjaar moet opgeven en toelichten. De omzet en kosten geef je dan op in de categorieën die de Belastingdienst gebruikt. Zoals verkoopkosten, huisvestingskosten en algemene kosten. Onder aan de streep, dus omzet minus kosten, volgt je resultaat. Is het een positief bedrag dan heb je winst gedraaid. Is het een negatief bedrag dan heb je verlies gedraaid.  De kosten zijn een aftrekpost voor je onderneming. Hoe hoger de kosten hoe minder inkomstenbelasting je bij je belastingaangifte 2021 betaalt. Helaas zijn niet alle kosten aftrekbaar. Denk aan horecakosten en boetes. Wil je controleren of je alle aftrekbare zakelijke kosten hebt meegenomen en rekening hebt gehouden met kosten die niet aftrekbaar zijn? Lees dan dit artikel voor meer informatie.

Op de site van de Belastingdienst staat een handig overzicht van beperkt of niet aftrekbare kosten voor je onderneming. Klik hier voor meer informatie daarover.

Twijfel je of je alles hebt meegenomen? Neem dan contact op met een belastingadviseur of boekhouder of neem vrijblijvend contact met mij op.

Belastingaangifte 2021: omzet en kosten exclusief btw

Als je zelf btw aangifte moet doen, dan zijn de omzet en kosten voor de winst- en verliesrekening voor een zzp’er zonder btw. Dit betekent dat je in je belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021) de omzet en kosten exclusief btw moet opgeven. De btw is geen omzet- en of kostenpost.

Omzet en kosten betrekking op boekjaar (belastingaangifte 2021)

Let op dat je in je belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021) de omzet en kosten opneemt die betrekking hebben op dit boekjaar. Hierbij maakt het niet uit of je de factuur in een voorgaand of volgend boekjaar hebt ontvangen/verzonden. De kosten dienen verantwoord te worden in de periode waar ze betrekking op hebben. Bijvoorbeeld als je werk voor een opdrachtgever al hebt gedaan in december, maar je stuurt de factuur pas in januari van het nieuwe jaar. Dan moet de waarde van het werk dat je al in december hebt gedaan als omzet worden meegenomen in december. Boekhoudkundig verwerk je dit op de balans als een post onderhanden werk. Op moment dat je in het nieuwe jaar de factuur stuurt gaat de omzet van de post onderhanden werk af.

Ben je starter? Dan mag je eenmalig ook de kosten van de voorgaande jaren in het eerste boekjaar meenemen. Lees dan dit artikel voor meer informatie.

Balans invullen bij je belastingaangifte 2021

Een zelfstandige ondernemer (zzp’er) moet bij de jaarlijkse belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021) een balans opstellen. De balans is een momentopname die de specificatie geeft van de op dat moment aanwezige:

 • bezittingen
 • schulden
 • voorzieningen
 • eigen vermogen

Het saldo van de bezittingen min schulden en voorzieningen vormt het eigen vermogen. Een balans heeft twee momentopnames. In het eerste boekjaar is dit de beginbalans, op moment van starten van onderneming. En balans einde van het jaar, op 31 december. Ben je geen starter dan begint doorgaans je boekjaar op 1 januari en eindigt op 31 december. 

De winst- en verliesrekening opstellen lukt de meeste zzp’ers wel. Maar het opstellen van een balans heeft de gemiddelde zzp’er geen kaas van gegeten. Daarom geef ik een paar tips.

De meest voorkomende balansposten voor een zzp’er bij de belastingaangifte 2021

De meest voorkomende balansposten voor een zzp’er bij de belastingaangifte 2021 zijn:

 • debiteuren (klanten die nog moeten betalen)
 • onderhanden werk (werk al verricht, maar pas in volgend boekjaar gefactureerd)
 • crediteuren (rekeningen die jij zelf nog moet betalen)
 • vooruit gestuurde facturen (facturen voor werk dat je in volgend boekjaar gaat verrichten)
 • materiële vaste activa (materiële investeringen boven de € 450)
 • saldo liquide middelen
 • te betalen / te vorderen btw
 • eigen vermogen (met wel of geen fiscale oudedagsreserve)

Het kan dus zijn dat in jouw geval deze lijst niet volledig is. Twijfel je of je alles hebt meegenomen? Neem dan contact op met een belastingadviseur of boekhouder of neem vrijblijvend contact met mij op.

Balans moet in evenwicht zijn

Een balans heeft twee kanten. Een activa (bezittingen, vorderingen en liquide middelen) en passiva (eigen vermogen, schulden) kant. Het totaal van iedere kant moet in evenwicht met elkaar zijn. Moet dus hetzelfde bedrag zijn. Anders klopt de balans simpelweg niet. Als je een sluitende boekhouding hebt, waarin je de bankmutaties netjes hebt bijgehouden, dan rolt de balans vrij snel uit het programma. Dan hoef je alleen nog maar te controleren of je alle posten hebt meegenomen (zoals afschrijvingen, onderhanden werk etc.).

Maak je geen gebruik van een boekhoudprogramma waarin je je bankmutaties bijhoudt? Dan verwerk je het verschil tussen activa en passiva meestal in de privé opnamen of privé stortingen. Uiteraard is dit te doen in Excel, maar een online boekhoudpakket kan je hier goed bij ondersteunen. Heb je nog geen idee welke online boekhoudpakketten er zijn? Vergelijk hier direct de meest gebruikersvriendelijke:

 

Nu je meer hebt gelezen over de benodigde gegevens voor de belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021), wordt het tijd voor een voorbeeldberekening.

Belastingaangifte 2021 – stap 2:
bepaal je aftrekposten

Een zelfstandige ondernemer (zzp’er) heeft doorgaans recht op verschillende aftrekposten. Bepaal of je hier recht op hebt. Denk hierbij aan de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, willekeurige afschrijvingen starters, dotatie oudedagsreserve en mkb winstvrijstelling. Dit zijn leuke aftrekposten. Of het fiscaal gunstig is die te gebruiken hangt van je situatie af en of je aan de voorwaarden voldoet. Hoe dit verder in de belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021) wordt aangegeven leg ik graag uit aan de hand van een voorbeeldberekening.

Voorbeeldberekening belastingaangifte 2021
(aangifte inkomstenbelasting 2021)

Wist je dat je als (startende) zzp’er over een winst tot € 30.439 geen inkomstenbelasting bij je belastingaangifte 2021 hoeft te betalen? Maak je meer winst, dan zijn er nog mogelijkheden om alsnog over een hoger bedrag geen inkomstenbelasting te betalen. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet natuurlijk.

Hoe dat zit en waar je aan moet voldoen, leg ik je eenvoudig uit. Handig om te weten hoe het werkt voor je belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021).

Kees de startende ZZP’er en zijn belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021)

Maak kennis met Kees. Kees is een startende zzp’er met een te verwachten winst uit onderneming (geen B.V.) van € 30.439. Kees heeft geen andere inkomsten en heeft 1225 uur gewerkt, waarmee hij aan het urencriterium voldoet. Om zo min mogelijk inkomstenbelasting te betalen over zijn zuurverdiende winst, kan Kees gebruik maken van verschillende aftrekposten.

Deze aftrekposten kan Kees, als startend ondernemer, inzetten:

startende ondernemer

Dotatie oudedagsreserve bij je belastingaangifte 2021

In de berekening van geen inkomstenbelasting tot een winst van € 30.439 ben ik niet uitgegaan van een dotatie aan de oudedagsreserve. Dat is een reservering voor wanneer je met pensioen gaat. Dat komt omdat de oudedagsreserve ook een vorm van uitstel van belastingbetaling is. Het zorgt in het jaar van aftrek voor een extra aftrekpost, maar wordt later alsnog in de belasting betrokken (meestal tegen lager tarief). Daarom zie ik de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling als de echte aftrekposten voor de zzp’er. Waar geen addertje onder het gras zit verstopt.

Investeringsaftrek, willekeurige afschrijvingen en meewerkaftrek bij je belastingaangifte 2021

Daarnaast ben ik voor de berekening niet uitgegaan van recht op investeringsaftrek. En ook niet van willekeurige afschrijvingen of meewerkaftrek. Dit komt omdat dit aftrekposten zijn die niet iedere zzp’er zal gebruiken. Ik zal ze later in dit artikel nog wel nader toelichten.

In het vervolg van dit artikel ga ik in op de verschillende aftrekposten, geef een voorbeeldberekening hoe je tot een winst van € 30.439 geen inkomstenbelasting bij je belastingaangifte 2021 betaalt. Daarnaast geef ik mogelijkheden voor aftrekposten als je een hogere winst dan € 30.439 behaalt.

Belastingvoordeel 1:
Zelfstandigenaftrek en startersaftrek bij je belastingaangifte 2021

De zelfstandigenaftrek is voor de zelfstandige ondernemer de grootste aftrekpost bij de belastingaangifte 2021. Ook voor Kees. Hij komt hiervoor in aanmerking omdat hij geld verdient aan zijn onderneming en voldoet aan het urencriterium. Daarom mag hij een bedrag aftrekken van de winst die hij heeft behaald. De winst is dus al het geld dat hij heeft verdiend met zijn onderneming. De zelfstandigenaftrek is in 2021 een bedrag van € 6.670,-.

Kees is starter en daarom valt deze aftrekpost voor hem nóg hoger uit. Hij mag het bedrag verhogen met nog eens € 2.123. In de eerste vijf jaar van zijn onderneming, mag Kees deze extra aftrek drie keer toepassen. Daarom is het belangrijk goed te kijken of het toepassen van de aftrek loont. Geeft het je maar een klein voordeel? Dan kun je eventueel ook wachten tot het volgende jaar, waarin je er misschien meer aan hebt.

Lees het artikel over de toepassing van de zelfstandigenaftrek en startersaftrek, wanneer je hier meer over wilt weten.

Belastingvoordeel 2:
MKB winstvrijstelling bij je belastingaangifte 2021

De MKB winstvrijstelling is een directe aftrekpost op je winst bij je belastingaangifte 2021. Deze vrijstelling bedraagt in 2021 14% ongeacht de hoogte van je winst. Voor Kees bedraagt de MKB winstvrijstelling € 3.030 over een winst na zelfstandigen- en startersaftrek van € 21.646. Kees komt hiervoor in aanmerking omdat hij winst uit onderneming maakt. Aan het urencriterium hoeft hij voor de toepassing van de mkb winstvrijstelling niet te voldoen.

Belasting voordeel 3:
Heffingskortingen bij je belastingaangifte 2021

Heffingskortingen zijn directe kortingen op het te betalen belastingbedrag bij je belastingaangifte 2021. Ook zelfstandigen zoals Kees komen voor diverse heffingskortingen in aanmerking. De belangrijkste zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Algemene heffingskorting

Iedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Ben je jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd? Dan is dat € 2.837. Kees heeft geen andere inkomsten. Heeft hij bijvoorbeeld een parttime baan, dan wordt de algemene heffingskorting daar al over berekend.

Arbeidskorting

Over het inkomen dat je uit je winst uit onderneming behaalt, heb je recht op een korting op de te betalen inkomstenbelasting. Dit is om inkomen uit arbeid te stimuleren. In het geval van Kees bedraagt de arbeidskorting
€ 4.069.

De berekening in je belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021)

Kees wil inmiddels weten waar hij aan toe is. Daarom hebben we een berekening voor hem gemaakt. In dit voorbeeld kom je in twee stappen tot de inkomstenbelasting die hij moet betalen. Eerst berekenen we de belastbare inkomsten uit werk en woning (box 1).                                                                                            


Winst uit onderneming
af: zelfstandigenaftrek
af: startersaftrek

Belastbare winst voor MKB winstvrijstelling
af: MKB-winstvrijstelling

Belastbare inkomsten uit werk en woning


30.439
6.670
2.123
________
21.646
3.030
________
18.616

We hebben nu het belastbaar inkomen. Hier zijn de aftrekposten waar je als zzp’er gebruik van kan maken, al afgehaald. Over dit bedrag wordt belasting berekend in box 1, waarna er nog kortingen afgaan:


Belastingschijf 1 (37,10% over € 18.616 = )
af: algemene heffingskorting
af: arbeidskorting


6.906
2.837
4.069
________
0

Zoals je ziet komt er voor Kees een nul onder de streep te staan. Hij hoeft dus geen inkomstenbelasting over zijn werkzaamheden als zzp te betalen bij zijn jaarlijkse belastingaangifte 2021. Ook wel genoemd aangifte inkomstenbelasting 2021.

En wat als ik een hogere winst heb bij mijn belastingaangifte 2021?

Heb je nog betere zaken gedaan dan Kees? Dan kun je meer regelingen toepassen. Denk aan de oudedagsreserve of privé aftrekposten zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering en hypotheekrenteaftrek. Hierdoor kan je over een hogere winst nog steeds geen inkomstenbelasting verschuldigd zijn! Denk hierbij aan de volgende aftrekposten:

 • hypotheekrenteaftrek
 • scholing

Heb je over meerdere jaren een sterk wisselend inkomen dan kan middeling misschien leiden tot een belastingteruggave!

Berekening belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021) bij een winst van € 50.000

In de onderstaande berekening zal ik aangeven hoe de berekening van je inkomstenbelasting werkt. Dit bij een winst (uit je resultatenrekening) van € 50.000. Daarbij hou ik rekening met investeringen van € 3.000 en dotatie oudedagsreserve. Daarnaast heb ik rekening gehouden met een betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van € 3.000 en hypotheekrente aftrek (na saldering met eigenwoningforfait) van € 7.500.


Winst uit resultatenrekening
af: investeringsaftrek
(€ 3.000 x 28% = )
af: dotatie oudedagsreserve
(9,44% van € 49.160 = )

Winst uit onderneming
af: zelfstandigenaftrek
af: startersaftrek

Belastbare winst voor MKB winstvrijstelling
af: MKB-winstvrijstelling (14%)

Belastbare inkomsten uit onderneming
af: premie AOV
af: hypotheekrenteaftrek

Belastbaar inkomen uit werk en woning


50.000
840

4.640

_________
44.520
6.670
2.123
_________
35.727
5.002
_________
30.725
3.000
7.500
__________
20.225

Aan de hand van dit inkomen, berekenen we de te betalen belasting over box 1:

Belastingschijf 1 (37,10% over 19.701 = )
af: algemene heffingskorting
af: arbeidskorting

Te betalen belasting over box 1

7.503
2.837
3.673
_______
993

Dat is dus nog steeds een laag bedrag aan te betalen inkomstenbelasting bij een winst van
€ 50.000 (en de bijbehorende aftrekposten). Dit komt uit op een inkomstenbelastingheffing van 3,9%. Dat is vaak aanzienlijk lager dan wanneer je in loondienst zou werken. Dan heb je wel de hypotheekrenteaftrek, maar niet alle voordelen van de ondernemersaftrek. Denk daarbij aan de:

 • zelfstandigenaftrek
 • mkb-winstvrijstelling
 • investeringsaftrek
 • oudedagsreserve

Dit alles geef je aan bij je belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021).

BELASTINGAANGIFTE 2021 – Stap 3:
Vul overige gegevens in voor je belastingaangifte

Na het invullen van de gegevens van je onderneming kan je overige gegevens invullen in je belastingaangifte 2021 die geen betrekking hebben op je onderneming. Denk aan inkomen uit loondienst of uitkering. Maar ook aan hypotheekrenteaftrek en saldi op bankrekeningen.

Soms kan je dan aan de hand daarvan nog kijken of het verstandig is om als starter willekeurig af te schrijven. Afhankelijk van hoe het uitpakt is het handiger dat niet of juist wel te doen.

Na deze stap ben je klaar met je belastingaangifte 2021! Gefeliciteerd.

In het kort het moraal van het verhaal bij belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting)

 • Geen inkomstenbelasting tot € 30.439 winst (bij je jaarlijkse belastingaangifte 2021)
 • Zelfstandigenaftrek: bij winst uit onderneming en urencriterium
 • Starters krijgen hogere zelfstandigenaftrek
 • MKB-winstvrijstelling: bij winst uit onderneming
 • Bijdrage Zvw en omzetbelasting (Btw) worden apart berekend
investeringsaftrek gratis laptop van belastingdienst - zzp-belastingtips

Aftrekpost bij je belastingaangifte 2021: investeringsaftrek

Investeringen zijn zakelijke uitgaven voor materiële goederen boven de € 450 excl. btw, die meerdere jaren meegaan. Denk hierbij aan een laptop, auto etc. Deze goederen komen op de balans voor je belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021) te staan. Onder materiële vaste activa.

Denk ook hieraan bij de start van je onderneming. Heb je de goederen eerst privé hebt gekocht en bij de start van je onderneming breng je ze zakelijk in? Dan moeten de goederen op de balans geplaatst worden.

Als je meer dan € 2.301 aan investeringen in één jaar hebt gedaan dan heb je recht op een aftrekpost van 28% van de totale investering. Er is wel een maximum aan investeringen, maar die is vrij hoog.

Daarnaast zijn er bepaalde investeringen waar de investeringsaftrek niet voor geldt. Bijvoorbeeld op personenauto’s.

aftrekbare reiskosten auto zzp-belastingtips-klein

De Belastingdienst heeft over de investeringsaftrek een handig overzicht gemaakt. Klik hier voor meer informatie over de investeringsaftrek.

Samen met je fiscale partner belastingaangifte 2021 doen kan je ook belasting besparen

Als je een fiscale partner hebt, dan kan dit jou belasting besparen bij je belastingaangifte 2021. Dit heeft te maken met dat je bepaalde posten, zoals de hypotheekrenteaftrek en het box 3 vermogen, bij degene kan aangeven waar het het meest gunstig is. Daarnaast zorgt het hebben van een fiscale partner voor een hogere vrijstelling box 3. Wel wordt het vermogen van je fiscale partner ook in je belastingaangifte betrokken.

Het hebben van een fiscale partner en (jonge) kinderen kan ook een belastingteruggave opleveren door de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Daarnaast kan je recht hebben op toeslagen zoals kindgebonden budget en/of kinderopvangtoeslag.

Door goed te kijken naar de mogelijkheden hoe je de posten zo fiscaal gunstig mogelijk kan verdelen kan er vaak al belasting bespaard worden. Voor meer informatie over het verdelen van aftrekposten over fiscale partners kan je dit artikel lezen.

Voorlopige aanslag en belastingaangifte 2021

Als je een voorlopige aanslag voor je belastingaangifte 2021 hebt ontvangen, moet je hier rekening mee houden. Stel dat je al een bedrag vooruit hebt betaald, dan komt dit in mindering op je te betalen belasting bij je belastingaangifte 2021. Als je een bedrag vooruit hebt ontvangen, dan komt dit in mindering op je eventuele teruggave of moet je zelfs extra terugbetalen bij je belastingaangifte 2021. Voor het berekenen van je voorlopige aanslag is het ook handig om een begroting voor een zzp op te stellen. Voor tips om een begroting voor zzp op te stellen kijk dan hier voor meer informatie.

Tip: voorkom belastingrente op je aanslag inkomstenbelasting 2021

Als je nog na 1 juli 2022 een bedrag aan inkomstenbelasting over 2021 moet betalen berekent de Belastingdienst belastingrente over het te betalen bedrag. Hoe later je dan dit bedrag betaalt hoe meer rente er wordt geheven. Er zijn manieren om dit te voorkomen. Lees hier meer voor meer informatie over de belastingrente.

Let ook op de andere belastingen bij je belastingaangifte 2021

Bovenstaande berekening geldt alleen voor de belastingaangifte 2021 (aangifte inkomstenbelasting 2021). Bijdrage Inkomensafhankelijke Zorgverzekeringswet (Zvw) en omzetbelasting (Btw) worden apart berekend. Denk ook aan toeslagen. Het toetsingsinkomen voor de toeslagen wordt bepaald door je inkomen bij je belastingaangifte.

Wil je meer belastingtips?

Wil je nog meer tips en uitleg over hoe je als zzp’er je cijfers op orde hebt? Daarmee kan je ook belasting besparen! Klik dan op één van de volgende categorieën voor meer informatie.

Klik hier voor meer informatie over de vijf belangrijkste aftrekposten voor de zzp.

Wil je nog meer tips voor zzp bij je belastingaangifte? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Lees dit artikel als je wilt weten hoe je tot een winst van € 30.439 geen inkomstenbelasting als zzp betaalt.

Wil je zelf je btw aangifte invullen? Lees hier dan het stappenplan btw aangifte doen voor zzp.

Zorg er ook voor dat je geen aftrekbare kosten vergeet. De lijst in dit artikel kan je veel belasting besparen.

Vragen?

Word dan lid van ons ondernemerscollectief en maak gebruik van de fiscale helpdesk of neem vrijblijvend contact met me op.

26 gedachten over “In drie stappen simpel uitgelegd hoe je zelf belastingaangifte 2021 kan doen”

 1. Pingback: Bespaar duizenden Euro’s door zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling – ZZP belastingtips, zzp belastingaangifte, zzp btw-aangifte, zzp omzetbelasting aangifte, zzp aangifte inkomstenbelasting

 2. Pingback: ondernemer voor de inkomstenbelasting zzp

 3. Pingback: Aftrekbare reiskosten, reizen met je zakelijke of privé auto

 4. Pingback: Aftrekbare kosten voor de zzp. Gratis belastingtips

 5. Pingback: Factuur opstellen als zzp. Gratis tips en uitleg speciaal voor de zzp!

 6. Pingback: Investeringsaftrek voor de zzp. Bespaar ook belasting!

 7. Pingback: Training aangifte inkomstenbelasting zzp. Dat kan je prima zelf.

 8. Pingback: Btw aangifte doen voor de zzp. Dat kan je prima zelf. Gratis tips en uitleg.

 9. Pingback: Btw aangifte doen in Excel spreadsheet. Gratis en speciaal voor de zzp.

 10. Pingback: Zzp boekhouding, zelf bijhouden of uitbesteden? Gratis belastingtips.

 11. Pingback: Startersaftrek: belastingaangifte 2017 doen | ZZP-belastingtips

 12. Pingback: Middeling belasting sterk wisselende inkomsten | ZZP-Belastingtips

 13. Pingback: Auto van de zaak of privé? | ZZP-Belastingtips | Gratis belastingtips

 14. Pingback: Youngtimer bijtelling. Zakelijke auto en belasting besparen!

 15. Pingback: Pensioen voor zzp: lees hier alles over pensioen voor zzp

 16. Pingback: Oudedagsreserve voor zzp: lees hier alles over oudedagsreserve voor zzp

 17. Pingback: Werkruimte eigen woning: alles over de aftrekbare kosten werkruimte eigen woning voor een zzp

 18. Pingback: Kleine ondernemersregeling voor zzp, hoe werkt het? Gratis tips en uitleg!

 19. Pingback: Factuur uit het buitenland, hoe in te vullen in je btw aangifte?

 20. Pingback: Willekeurig afschrijven voor starters. Bespaar ook belasting als zzp!

 21. Pingback: Aanloopkosten starter. Bespaar ook belasting als zzp!

 22. Pingback: Ondernemer voor de inkomstenbelasting en btw? Wanneer ben je dat?

 23. Pingback: Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

 24. Pingback: Bespaar belasting door aftrekposten verdelen bij je belastingaangifte

 25. Pingback: Tot een winst van € 26.946 geen inkomstenbelasting als zzp

 26. Pingback: Maak gebruik van de reserveringsruimte en bespaar belasting

Reacties zijn gesloten.

Gratis tips om belasting te besparen

Je ontvangt na inschrijving geregeld belastingtips en je wordt op de hoogte gebracht van de nieuwste blogs.