bespaar duizenden euros door middeling belasting

Heb je over 3 jaar wisselende inkomsten? Middeling belasting kan je duizenden Euro’s opleveren

Heb je een sterk wisselend inkomen uit werk en woning (box 1)?  Dan kan je recht hebben op een teruggave wegens middeling van belasting. Voor mensen met een sterk schommelend inkomen over drie aansluitende jaren kan er door middeling belasting teruggevraagd worden.

Voor sommige cliënten heb ik al duizenden Euro’s belastingteruggave geregeld door middeling belasting.

In dit artikel leg ik je graag meer uit over het middelen van belasting.

Wat is middeling belasting

Middeling belasting is een regeling om inkomstenbelasting (belasting bij je jaarlijkse belastingaangifte) terug te krijgen. Het is bedoelt voor mensen die over drie jaar een sterk wisselend inkomen hebben en daardoor het ene jaar veel meer belasting moeten betalen dan het andere jaar. De wetgever wilde aan deze groep mensen tegemoet komen en heeft via middeling belasting een regeling in het leven geroepen om tegemoet te komen aan deze mensen.

Tariefvoordeel bij middeling belasting

Bij het toepassen van middeling van belasting wordt je inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren opgeteld en het gemiddelde ervan berekent. Dit heeft een voordeel. Namelijk als je in het ene jaar een hoog inkomen had waardoor veel in het hoogste 52% tarief werd belast en het andere jaar een stuk lager inkomen waardoor dit inkomen met een lager tarief is belast. Je inkomen wordt dan over drie jaar verdeeld en dan val je wellicht met al je inkomen in een lager tarief. Dan heb je dus op basis van middeling belasting te veel betaald en recht op een teruggave!

Middeling belasting en een sabbatical

Het kan ook zijn dat je in een jaar een sabbatical hebt opgenomen. Dan is er ook sprake van een jaar met sterk dalend inkomen. Het loont dan vaak de moeite om te controleren of je recht hebt een belastingteruggave door middeling van belasting.

Zelf kiezen tijdvak middeling belasting

Om je belastingteruggave wegens middeling belasting te berekenen mag je zelf kiezen over welk middelingstijdvak je de middeling wilt toepassen. Met middelingstijdvak bedoel ik de jaren waarover je de middeling wilt toepassen. De middeling mag alleen niet twee keer over eenzelfde jaar worden toegepast.

Als je weet dat je in een bepaalt jaar minder of meer inkomsten hebt gehad of nog zult behalen, is het soms handiger even te wachten met het indienen van een verzoek tot middeling belasting.

Bereken je teruggave van middeling belasting

Om de belastingteruggave wegens middeling belasting te berekenen heb je, over de drie te middelen jaren, de volgende gegevens nodig:

  • belastbaar inkomen uit werk en woning
  • inkomstenbelasting box 1
  • tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning
  • premie volksverzekeringen
  • de tarieven van de inkomstenbelasting box 1

Deze informatie staat op de definitieve aanslagen inkomstenbelasting over de drie jaren waarin je middeling belasting wilt toepassen. Je kan het ook terugvinden door je aangiften inkomstenbelasting (jaarlijkse belastingaangifte) te raadplegen.

Voor een nadere toelichting, zie ook de uitleg van de Belastingdienst hierover.

Mocht je vragen hebben over deze berekenen of willen dat ik deze berekening voor je maak, neem dan contact op. Ik hoor graag van je.

Drempel aanvragen middeling belasting

Om middeling belasting aan te vragen moet je recht hebben op een teruggave van boven de
€ 545. Dat is de drempel om de teruggave aan te vragen. Het bedrag boven de drempel mag je terugvragen. Kom je onder de drempel uit? Dan heb je helaas geen recht op een belastingteruggave.

Aanvragen middeling belasting

Middeling belasting moet je zelf schriftelijk aanvragen bij de Belastingdienst. Een middelingsverzoek bestaat uit een verzoek om teruggaaf van inkomstenbelasting met een berekening.

Dit kan je aanvragen nadat de definitieve aanslag inkomstenbelasting over het laatste jaar onherroepelijk is vast komen te staan. Dat wil zeggen dat de definitieve aanslag is opgelegd en de bezwaartermijn is verlopen. Het verzoek kan je dus niet indienen nadat je de aangifte inkomstenbelasting hebt ingediend. Je moet wachten totdat de aanslag onherroepelijk is vastgesteld.

Je hebt tot drie jaar nadat de aanslag onherroepelijk is vastgesteld de tijd om de aanvraag middeling belasting in te dienen.

Succes met het berekenen van je middeling belasting. Wie weet heb jij ook recht op een teruggave!

Wil je meer belastingtips?

Wil je nog meer tips en uitleg over hoe je als zzp’er je belastingzaken regelt? Daarmee kan je ook belasting besparen! Klik dan op één van de volgende categorieën voor meer informatie.

Lees het artikel ‘de vijf belangrijkste aftrekposten voor de zzp‘ voor meer informatie.

Kan ik je ergens bij helpen?

Word dan lid van Het Ondernemerscollectief en maak gebruik van de fiscale helpdesk of neem vrijblijvend contact met mij op.

1 gedachte over “Heb je over 3 jaar wisselende inkomsten? Middeling belasting kan je duizenden Euro’s opleveren”

  1. Pingback: Belastingaangifte 2017: belastingaangifte 2017 doen | ZZP-belasting.tips

Reacties zijn gesloten.

Gratis tips om belasting te besparen

Je ontvangt na inschrijving geregeld belastingtips en je wordt op de hoogte gebracht van de nieuwste blogs.